​Unik kombination af makadam og biokul

• Opmagasinerer næring

• Holder på vand

• Stor indre overflade og pore­volumen

• Mykorrhiza elsker organisk kul

• Kulstofdræn forhindrer nedsivning af

affaldsstoffer og forurening

Stockholmjord DK dækker i princippet over en gartnermakadam, dvs. skærver iblandet et vækstmedie, så man kan lave belægning henover.

Vækstmediet er baseret på kompost og biokul/charcoal, der holder godt på vand og mineraler samt fjerner affaldsstoffer og forurening. I Stockholm ledes vejvandet samtidig ned under makadammen, så træet kan få vand uden at drukne og ikke oversaltes. Færdigblandingen beholder materialer imellem skærverne i henhold til TI rap. 900407-1&2. Blandingen har været brugt i Stockholm i 10 år med stor succes.

Teknisk information:

​​Færdigblandet makadamjord i forskellige fraktioner testet af Teknologisk institut Rap. 900407­1 & 2.

Komprimeret i henhold til standard EN 1427:2002 (E) kapitel 7.1.1. Vibrationsforsøg DS/EN 933­1 og DS/EN 13286­5

StockholmjordDK - Egenskaber​

 • ​Vandprocent 7,9-10,8 %
 • Tørdensitet 1,63-1,73 mg/m3​
 • Vægtfylde ca. 1,2-1,25 t pr. m3
 • Hulrumsprocent 5,7 - 8% i fraktionen 4-8 til 4-22 mm​

Ideelt vækstmedie 

 • Undgå plastrodceller i jorden
 • ​Opbygning med det ideelle vækstmedie, som opfylder alle krav
 • Ingen vandophobninger i vækstmediet, kun det tilgængelige vand som er indeholdt i vækstmediet
 • Hurtig infiltration gør Stockholmjord DK særligt velegnet til regnbede
 • Plads til ledninger og kabler
 • Opbygning af belægninger kan ske direkte på skærvelaget
 • Lave omkostninger til udførsel

​Leverandør og producent af produkter 

og systemer til håndtering af regnvand

CVR: 35675590