KS operatør​

Lad en af branchens mest erfarne kræfter optimere jeres udbud – inden tilbudsgiverne opdager hullerne​

LARKOM er en erfaren aktør i branchen, tilbyder optimering af udbudsmaterialer for både bygherrer og rådgivere. Vi har ekspertisen til at finde huller i udbudsmaterialet, hvor entreprenører kan tjene ekstra penge, og kan hjælpe med at stressteste materialet før licitation. Derudover kan vi assistere med gennemgang af materialevalg og sikre det perfekte udbud. 

LARKOM deler også vores viden med rådgivere for at forbedre udbudsmaterialet og opnå tilfredshed hos både bygherre og entreprenør. Endelig er vi erfarne inden for større udliciteringer og kan rådgive om strategiudvikling, virksomhedsoverdragelse, ledelse og budgetter.​

KS operatør for bygherrer

Entreprenøren (tilbudsgiver) ønsker at tjene så mange penge som muligt.

Bygherren (udbyder) ønsker sig så høj kvalitet og så få omkostninger som muligt.

I realiteten ender disse ønsker ofte med at fungere som modsætninger og ender med uenighed eller tvister, som kunne have været undgået.

LARKOM har mere end 25 års erfaring med at læse udbudsbeskrivelser med henblik på at finde de huller, hvor man som entreprenør kan tjene penge, fx på ekstraarbejder.

Derfor vil bygherrer med fordel kunne lade LARKOM stressteste udbudsmaterialet, når rådgiveren har udfærdiget det, men inden det bliver sendt i licitation.

Vi har konkret knowhow i et opstøve disse huller fra hundredvis af udbud, og for bygherrer kan det vise sig at være en endog rigtig god forretning at lade LARKOM kontrollere materialet, inden man ender med en større mænge ekstraudgifter, der ikke var taget højde for fra rådgivers side.

LARKOM kan desuden tilbyde at være med til at gennemse materialevalg på anlægsopgaver, og vil ofte kunne finde andre, fornuftige muligheder til at ramme det perfekte udbud.

KS operatør for rådgivere, ingeniører og arkitekter

LARKOMs store erfaring med at byde på anlægs- og driftsopgaver deler vi gerne med rådgiversiden. Vi ved, hvordan entreprenørerne læser udbudsmaterialet, og hvis denne indsigt bliver taget med i udformningen af materialet, vil resultatet alt andet lige være bedre.

Med fokus på parametrene som budget, omkostninger og kvalitet kan vi hjælpe til at sikre, at jeres udbudsmateriale resulterer i , at både bygherre og entreprenør er tilfredse, når kontrakten er fuldført.

KS operatør ved større udliciteringer

Med erfaring fra hundredvis af udliciteringer og med at opbygge vedligeholdelses-afdelinger baseret på offentlige opgaver hjælper LARKOM også private entreprenørvirksomheder og kommuner med at håndtere udfordringerne ved store udliciteringer. Vi er stærke indenfor udliciteringens kerneområder: strategiudvikling, virksomhedsoverdragelse, ledelse og budgetter.


Vi har derfor ekspertisen til at rådgive omkring og forebygge problemer ved fx afvikling af materialegårde, virksomhedsoverdragelse mv. Og deler gerne denne knowhow.

LARKOM hjælper gerne med at fejlsikre jeres udbudsmateriale eller sikre, at en kommende licitation forløber efter planen.

​Leverandør og producent af produkter 

og systemer til håndtering af regnvand

CVR: 35675590