Bestyrelsesarbejde​

Udvikling i krisetider - udvikling i opgangstider​

Den rigtige sammensætning i bestyrelsen er afgørende for enhver virksomhed. Den vigtigste er at finde folk, som er entreprenante og som - ikke mindst - forstår branchen helt ud til fingerspidserne. Det er desværre ikke altid tilfældet, specielt i mindre virksomheder.


Her er LARKOM klar til at træde til i bestyrelsen som medlem eller konsulent. Formålet er ganske enkelt at sikre, at Jeres virksomhed bevæger sig i den ønskede retning – uanset hvilken retning markedet bevæger sig i.

LARKOM yder assistance i bestyrelsen indenfor bl.a. følgende fokusområder:

  • Vækst
  • Turnaround
  • Strategi- og forretningsplaner​

Vækst

Alle taler om vækst. Men det er slet ikke sikkert, at virksomheden er klar til vækst. Der er mange spørgsmål i forhold til kapacitet, organisering og bemanding, som skal være på plads, inden man kaster sig ud i et væksteventyr.


Har man den rigtige opbakning fra pengeinstitutter elle andre muligheder for kapital? Har man gjort sig klart, hvilke konsekvenser en vækststrategi vil få – på kort og på langt sigt - og er medarbejderne indstillet på, at virksomheden flytter sig fra sin nuværende position og til at både organisation og arbejdsgange ændrer sig? Det er den sikre vej til problemer at satse på vækst, hvis virksomheden ikke er gearet til at tilpasse sig de nye udfordringer.

Det gælder ikke mindst i forholdt til økonomien, for man skal bruge penge for at tjene penge.


Vækst er lig med øget kapitalforbrug, og man kommer ikke udenom, at ens soliditet skal være i orden for at kunne løfte en større økonomi og større garantier. Derfor er det vigtigt at sikre sig et entydigt og klart aftalegrundlag fra pengeinstitutterne.


Desværre har krisen mange steder resulteret i, at virksomheder satser på en kortsigtet strategi i form af besparelser på snart sagt alle omkostninger. Besparelser kan være en sund øvelse, men man udvikler sig sjældent til vækst ved blot at spare.

LARKOM kan hjælpe med både at skabe og konsolidere vækst i Jeres virksomhed.

Turnaround

De fleste virksomheder kommer på et tidspunkt til at bevæge sig for langt i den forkerte retning – og det er dyrt at skifte kurs. Er Jeres virksomhed havnet denne situation, kan det være nødvendigt med et såkaldt "turnaround".


Et turnaround er en tilpasning af virksomheden i forhold til ordrebeholdning og organisation. Dette kræver ofte nedskæringer og hjælp udefra til håndtering af processen, som skal vende skuden.

Med en udarbejdet turnaround-plan i hånden, står Jeres virksomhed til gengæld stærkere overfor pengeinstitutterne, og et turnaround er derfor også med til at skabe ro til, at virksomheden kan konsolidere sig.


Og ikke mindst vil et turnaround også skabe den efterfølgende vækst og dermed give virksomheden den ballast, der skal til for at konkurrere og igen bevæge sig i den rigtige retning, hvor det er lysten - og ikke kreditorerne - der styrer værket.

LARKOM kan hjælpe med at udarbejde en turnaround-plan, som hjælper Jeres virksomhed til at komme ud af problemer på kort sigt og skaber nye muligheder på langt sigt.

Strategi- og forretningsplaner

Hvis virksomheden ikke er i udvikling, er den under afvikling...


Og hvis virksomheden står overfor en ny situation, uanset om det er en vækstmulighed eller en potentiel krise, er det vigtigt at få klarlagt, hvordan virksomheden bedst tilpasser sig den nye situation – på kort og langt sigt.


Er der tale om en vækstmulighed, så kræver det ofte en vis forretningsudvikling inden igangsætning. Denne udvikling skydes i gang med en forretningsplan og et budget, som er gangbart overfor pengeinstitutterne. Forretningsplanen bruges bl.a. til at vurdere, hvordan den nye mulighed passer ind i den eksisterende forretning. Her er det vigtigt at tage alle forbehold, men samtidig skal man også turde satse.


Desuden skal man overveje, om det nye forretningsområde skal ligge i andet selskab eller i det mindste have sit eget budget. For som grundregel er det vigtigt, at man prøver at holde det mere risikofyldte vækstområder væk fra kerneforretningen.​

Er den nye vækstmulighed derimod opstået indenfor samme forretningsområde som den eksisterende virksomhed, kræver det en ny planlægning af den fremtidige organisering, it-systemer, økonomi herunder budget og den realiserede bundlinje.

I situationer med nye muligheder eller nye risici er det vigtigt med en bestyrelse, som har tilbundsgående, mangeårig erfaring i branchen og samtidig ikke er bange for både at bakke op og at vise selvstændigt initiativ.

LARKOM kan hjælpe med at udarbejde en forretnings-plan for et nyopstået vækstområde eller en mere langsynet strategiplan omkring, hvordan virksomheden på sigt kan udvikle sig som følge af de nye muligheder.

​Leverandør og producent af produkter 

og systemer til håndtering af regnvand

CVR: 35675590