Tilbudsgivning​

LARKOM kan hjælpe mellemstore virksomheder med det rigtige program til tilbudsberegning for at opnå optimal præcision og overblik. De tilbyder hjælp med opsætning af biblioteker til tilbudsberegning, kostpriser og intern ressourcestyring. 

Sigma-kalkulationsprogrammet bruges til sagsbudgettering og muliggør nøjagtige budgetter og ressourcestyring. LARKOM har erfaring inden for entreprenørvirksomheder og kan hjælpe med at undgå begynderfejl og optimere beregninger. Ved at arbejde med kostpriser opnår man bedre overblik og undgår at afgive for billige tilbud. Desuden muliggør udregningerne bedre intern ressourcestyring og investeringsplanlægning. 

LARKOM er klar til at hjælpe med at opnå det bedste overblik og præcision i tilbud og fremtidige planer.

Det er svært at tjene penge i dagens marked – så afgiv det helt rigtige tilbud​​

Mange virksomheder prøver at vinde så mange opgaver som muligt. Det er god taktik, så længe man har organisationen og finansieringen til at løfte de vundne opgaver.


Her kan det rigtige program til tilbudsberegning hjælpe mellemstore virksomheder til både at regne helt rigtig, men samtidig også fasteholde et overblik over, for eksempel hvor mange mandetimer, man har "Lovet væk" til entrepriser i det kommende år.


Dette overblik gør det muligt i rette tid at op- eller nedskalere mandskab og maskinpark eller hyre underentreprenører/leje maskiner.

OBS! LARKOM kan på grund af konkurrencehensyn ikke hjælpe med beregning af konkrete tilbud. i stedet kan vi hjælpe med følgende fokusområder i forhold til tilbudsberegning:

  • opsætning af biblioteker til beregning af tilbud
  • kostpriser
  • intern ressourcestyring

Opsætning af biblioteker til beregning af tilbud

Det er vigtigt i enhver forretning at kunne sagsbudgettere. Her er kalkulationsprogrammet sigma optimalt, og LARKOM har mere end otte års erfaring med programmet. Her har vi blandt andet udviklet biblioteker, der skal bruges til udregninger af tilbud.


En af Sigmas mange fordele er, at man kan ressourcestyre meget præcist og udarbejde nøjagtige budgetter og dermed optimere enhver sag, man skal udføre.


Kalkulationsprogrammer kan virke tidskrævende at sætte sig ind, men så snart man har en føling med værktøjet, vil man opleve, at det er uundværligt. Især for en virksomhed med planer om vækst eller som står overfor en turnaround.


LARKOM har desuden konkret erfaring fra entreprenørvirksomheder, som gør, at vi kan luge alle "Begynderfejlene" ud med det samme eller yde den førstehjælp, der skal til for at få et hurtigt overblik i beregninger og opbygning af biblioteker.

Kostpriser

Alle udregninger i sigma foretages i kostpriser. Dette vil sige, at det bibliotek man skal have bygget op skal foretages I kostpriser.


Ved at regne i kostpriser bliver det lettere at komme så tæt på sit mål som muligt og dermed at vinde sager med den fastsatte dækningsgrad.


De fleste bliver forbavset over, hvilket overblik man kan få, samt hvor let det er at finde smertetærsklen på udbuddene – hvilket igen forhindrer at man for afgivet for billige tilbud, som man derefter hænger på i årevis.


LARKOM hjælper naturligvis med at bygge biblioteket med de kostpriser, der er holdt op på virksomhedens omkostningsniveau.

Intern ressourcestyring

Udregningerne giver jer mulighed for at lægge mandskab og maskinplaner langt mere præcist og kan bruges til kapacitetsstyring samt fungere som pejlemærke for den fremtidige investeringsplan. Når bibliotekerne først foreligger, bliver snart sagt enhver operation i virksomheden lettere og mere præcis.


LARKOM yder gerne den hjælp, der skal til for at give jer det bedste overblik – over næste tilbud og over resten af året.

​Leverandør og producent af produkter 

og systemer til håndtering af regnvand

CVR: 35675590