Kvalitetssikring​

Et ipad-baseret kvalitetssikringssystem fra LARKOM giver entreprenørvirksomheder mulighed for at styre og dokumentere kvalitetssikring i realtid. 

Systemet muliggør elektronisk lagring, fuld GPS og billededokumentation, hvilket opfylder bygherres krav og øger virksomhedens overblik og indtjening. 

Med let betjening og fuldt overblik over medarbejderaktiviteter kan virksomhederne optimere bemanding og maskinanvendelse, hvilket fører til øget indtjening. Desuden kan et veludviklet kvalitetssikringssystem være afgørende for at vinde flere licitationer, da det ofte er et svagt punkt for mindre virksomheder.

Effektiv kvalitetssikring: overblik og dokumentation

Få styr på alle dele af kvalitetssikringen med ipad – både til egenkontrol og tilsyn

Kvalisikring1

Kvalisikring1 mange entreprenørvirksomheder anser kvalitetssikring som et nødvendigt onde, der ofte hænger lidt i bremsen og bliver afleveret alt for sent.

Men med det rigtige kvalitetssikringssystem kan virksomhedens ks-arbejde faktisk bruges til at øge både overblikket og indtjeningen i virksomheden.

LARKOM arbejder med et ipad-baseret kvalitetssikringssystem, som tillader både entreprenører, bygherrer og rådgivere at klare ks-arbejdet med det samme i marken med elektronisk lagring og fuld gps og billededokumentation.

Med det i hånden kan private entreprenørvirksomheder altså leve op til alle bygherres krav om ks – fra start til slut.

En skattekiste af information

En af fordelene ved systemet er, at det er let for medarbejderne at betjene. Men ikke mindst giver systemet virksomheden et fuldt overblik over hvem, der har lavet hvad - hvor, hvornår og hvor hurtigt. Dette repræsenterer selvsagt en uvurderlig mængde information, som kan bruges til at optimere bemanding og anvendelse af maskiner i den daglige drift og dermed indtjeningen.

Hvis en privat entreprenørvirksomhed fra starten kan stille med et fuldtudviklet, fleksibelt kvalitetssikringssystem har det desuden den fordel, at man vil vinde flere opgaver, da det ofte er kvalitetssikringen, som trækker ned hos små og mellemstore virksomheder, når licitationerne skal afgøres.

LARKOM står klar til at øge kvaliteten af jeres kvalitetssikring.

​Leverandør og producent af produkter 

og systemer til håndtering af regnvand

CVR: 35675590